GÓI VIP

DƯỚI 20 TRANG

350K/TRANG

550K/TRANG

✅ 1 Chuyên viên thiết kế


✅  1 Biên tập nội dung

✅  1 Trưởng phòng thiết kế

✅  Giao file gốc: Indesign, AI, PDF, JPG, PNG, EPS

✅  Tư vấn định hướng triển khai

✅  Hỗ trợ xử lý hình ảnh

✅  Hỗ trợ dịch thuật Tiếng Anh

✅  Layout chuyên nghiệp, đẳng cấp

✅  Phối cảnh mockup HSNL, Profile

✅  Chỉnh sửa không giới hạn

✅  Tặng E-Profile hiệu ứng lật trang

✅  TẶNG 1 BẢN IN THÀNH PHẨM

✅  XUẤT HOÁ ĐƠN VAT

✅  THỜI GIAN: 3 NGÀY
ĐẶT HÀNG – ZALO: 090.678.4040

GÓI SUPER VIP

20-50 TRANG

300K/TRANG

500K/TRANG

✅ 2 Chuyên viên thiết kế


✅  2 Biên tập nội dung

✅  1 Giám sát thiết kế

✅  Giao file gốc: Indesign, AI, PDF, JPG, PNG, EPS

✅  Tư vấn định hướng triển khai

✅  Hỗ trợ xử lý hình ảnh

✅  Hỗ trợ dịch thuật Tiếng Anh

✅  Layout chuyên nghiệp, đẳng cấp

✅  Phối cảnh mockup HSNL, Profile

✅  Chỉnh sửa không giới hạn

✅  Tặng E-Profile hiệu ứng lật trang

✅  TẶNG 2 BẢN IN THÀNH PHẨM

✅  XUẤT HOÁ ĐƠN VAT

✅  THỜI GIAN: 7 NGÀY
ĐẶT HÀNG – ZALO: 090.678.4040

GÓI SUPER VIP PLUS

TRÊN 50 TRANG

250K/TRANG

450K/TRANG

✅ 3 Chuyên viên thiết kế


✅  3 Biên tập nội dung

✅  1 Giám đốc thiết kế

✅  Giao file gốc: Indesign, AI, PDF, JPG, PNG, EPS

✅  Tư vấn định hướng triển khai

✅  Hỗ trợ xử lý hình ảnh

✅  Hỗ trợ dịch thuật Tiếng Anh

✅  Layout chuyên nghiệp, đẳng cấp

✅  Phối cảnh mockup HSNL, Profile

✅  Chỉnh sửa không giới hạn

✅  Tặng E-Profile hiệu ứng lật trang

✅  TẶNG 3 BẢN IN THÀNH PHẨM

✅  XUẤT HOÁ ĐƠN VAT

✅  THỜI GIAN: 15 NGÀY
ĐẶT HÀNG – ZALO: 090.678.4040